Artikkel

Nye regler for billån gjør det vanskeligere å kjøpe bil

Fra 1. juli endres mulighetene for billån. Les her om dette gjelder deg.

Nye regler for billån gjør det vanskeligere å kjøpe bil

De nye reglene for billån trer i kraft fra 1. juli, og de bringer med seg betydelige endringer for låntagere og långivere. Disse reglene er innført for å sikre økt økonomisk stabilitet og ansvarlige lånevilkår for forbrukere.

Gjeldsgrads-grense

En av hovedendringene er innføringen av en strengere gjeldsgrads-grense. Billån blir nå medregnet i den totale gjeldsbelastningen. Dette betyr at man man samlet ikke kan ha gjeld på mer enn fem ganger årsinntekten. Banken skal også påse at du kan håndtere en rente som er tre prosentpoeng høyere enn rentesatsen ved låneopptag. Dette skal bidra til å redusere risikoen for overbelåning og sikrer at lånetakere har en sunn økonomi som kan takle nedbetalingsforpliktelsene.

Maksimal lånetid på usikret lån

De nye reglene setter også en øvre grense for lånetid på usikrede lån. Tidligere kunne lånetakere forlenge nedbetalingen over lange perioder, men nå har myndighetene begrenset lånetiden til maksimalt 5 år. Dette sikrer at låntakere ikke blir sittende med høye gjeldsbyrder over lang tid og oppfordrer til mer ansvarlig lånepraksis - men gjør samtidig netbetalingsavdragene høyere.

Kredittvurdering

Bankene er nå pålagt å gjennomføre grundigere kredittvurderinger av lånesøkere. Dette innebærer å innhente mer detaljert informasjon om inntekt, gjeld og andre økonomiske forhold før de godkjenner et billån. Dette bidrar til å sikre at låntagere ikke påtar seg mer gjeld enn de har råd til å betjene - men kan også gjøre at flere ikke godkjennes for billån.

Obligatorisk forsikring

Ansvarsforsikring er fortsatt ett krav for billeiere. Om det skal kreves kasko-forsikring bestemmes av banken/finansieringsselskapet. Er dette et krav fra banken/finansieringsselskapet må låntager tegne en kaskoforsikring som dekker skader på bilen ved ulykker eller tyveri. Dette kravet beskytter både låntakeren og långiveren mot uforutsette hendelser som kan påvirke låntakerens evne til å betjene lånet. Ulempen er at en slik forsikring koster penger, og må betales i tillegg til nedbetaling av lånet.

Finansiell stabilitet

De nye reglene for billån har som overordnet mål å skape økt finansiell stabilitet i samfunnet. Ved å innføre begrensninger og krav bidrar reglene til å redusere risikoen for overbelåning, økonomisk sårbarhet og potensielle betalingsproblemer for låntakere. For oss som forbrukere, innebærer det også at det å kjøpe egen bil blir vanskeligere.


Det er viktig å merke seg at disse nye reglene kan føre til økte kostnader for noen låntagere. Den nødvendige egenkapitalen på 15 % kan være en utfordring for de som ikke har tilstrekkelige sparemidler og i tillegg kan kortere lånetid og obligatorisk forsikring føre til høyere månedlige avdrag og økte totalkostnader.

Det er likevel lys i tunnelen for deg som trenger bil, med andre alternative måter å ha tilgang til bil på. Et eks er bilabonnement, der man abonnerer på bil istedenfor å kjøpe den. Bilabonnement sikrer en høy grad av foutsigerbarhet gjennom faste månedlige avdrag, der både forsikring, service og dekkskifte er inkludert, samt at det ikke er noen up front kostnader. Med andre ord binder man ingen kapital i et lån. Abonnementet kan dessuten enkelt sies opp dersom din finansielle situasjon skulle endre seg.

HONK.no er en markedsplass for bilabonnement, dvs at vi samler de beste tilbyderne av bilabonnement, og hjelper deg å velge det som passer best for deg. Vi har et bredt sortiment av biler i ulike prisklasser. Sjekk ut vårt utvalg av biler og finn bilen som passer for deg!

Passer ikke den første bilen du abonnerer på, kan du enkelt endre eller starte en ny periode med en annen bil. Bruk HONK.no for å finne løsningen for din bilhverdag.

Se aktuelle biler for deg

Del artikkel