Brukervilkår

Brukervilkår for Honk

1. GENERELT

Disse vilkårene (“Brukervilkårene”) regulerer bruk av Honks nettsteder (honk.no) og mobile applikasjoner (“Honks kanaler”) og tjenester (“Tjeneste(r)ne”). Brukervilkårene gjelder for alle som bruker Honks kanaler. Honk er en tjeneste levert av Finn no AS (“FINN”) og Schibsted Norge AS, som begge er en del av Schibsted-konsernet. Her kan du lese mer om Schibsted og vår nordiske familie med digitale merkevarer slik som Finn.no, Aftenposten, VG, Lendo og Prisjakt: https://schibsted.com/. Fra tid til annen vil vi oppdatere disse vilkårene. Ved større endringer vil vi informere om dette på nettsiden vår. Der vil du også finne den til enhver tid oppdaterte versjonen av disse brukervilkårene. Disse vilkårene suppleres av Schibsteds personvernerklæring, samt av vilkårene og personvernerklæringen for Schibsted-konto (se nedenfor).

2. BRUKERKONTO

For å få tilgang til enkelte Tjenester (eksempelvis meldingstjenesten) i Honks kanaler, må du ha eller opprette en brukerkonto gjennom Schibsted (“Schibsted-konto”). En Schibsted-konto er en felles påloggings- og betalingsløsning for Schibsted-selskaper. Du bruker samme brukernavn (e-post) og passord på en rekke tjenester. Du kan lese mer om dette her. For å lage en profil trykk her, i den forbindelse aksepterer du også vilkårene for Schibsted-konto, som gjelder i tillegg til disse Brukervilkårene. Din Schibsted-konto er personlig og du har ansvar for all aktivitet som skjer gjennom denne. Det er heller ikke tillatt å gi andre tilgang til din Schibsted-konto. En Schibsted-konto kan slettes dersom den har vært inaktiv for 36 måneder. Du vil få beskjed ca 4 uker før en eventuell sletting av kontoen.

3. BILABONNEMENT

Honk er en markedsplass og en formidlingstjeneste, som fremviser annonser for ulike bilabonnement og gjør disse tilgjengelige for deg som en bruker. Annonsene er opprettet av våre Partnere, som er bilforhandlere, og Honk er ikke ansvarlige for innholdet i disse annonsene. Honk tilbyr selve markedsplassen, mens du inngår en kontrakt om bilabonnement med Honks partner, og Honk er dermed ikke part i det kontraktsforholdet du inngår med partner. Honk er derfor ikke ansvarlig for og garanterer ikke for vår partners oppfyllelse av kontraktsforholdet inngått mellom deg og vår partner, og enhver påberopelse av dine forbrukerrettigheter relatert til dette kontraktsforholdet må gjøres overfor Partner.

Prisen for bilabonnementet fremgår av Honk nettside, men når du velger et abonnement kan du bli overført til en annen nettside for å fullføre bilabonnementsavtalen i tilfelle våre partnere har valgt denne løsningen. Vær oppmerksom på at tilbud og priser på nettsiden kan endres uten varsel, feks midlertidig endrede priser i forbindelse med kampanjer eller nye tjenester. Prisene er oppgitt i Norske kroner (NOK).

4. PERSONVERN

Schibsted er ansvarlig for behandling av personopplysninger i relasjon til tjenestene tilbudt av Honk. Honk bruker informasjonskapsler og behandler dine personlige data slik det er beskrevet i Schibsteds personvernerklæring og i tråd med gjeldende personvernregelverk. Vi oppfordrer deg til å lese personvernerklæringen for å lære mer om hvordan dine persondata behandles i Schibsted - du kan finne den ved å følge denne linken: https://info.privacy.schibsted.com/no/schibsted-norge-personvernerklaering/

For å gi deg tilgang til Honks tjenester og for å følge antall bilabonnementstransaksjoner inngått på Honk.no, må vi samle inn og behandle visse personopplysninger om deg i henhold til Schibsteds personvernerklæring. Spesifikt på Honk.no gir vi deg muligheten til å oppgi navn og kontaktinformasjon, velge din foretrukne leverings-/henteadresse, bekrefte identiteten din, igangsette en kredittsjekk, oppgi betalingsinformasjonen din, registrere din aksept av vilkår og datadeling, samt inngå en bilabonnementsavtale med bilforhandlerne som annonserer på Honk.no (heretter kalt 'bilabonnementsdata'). Bilabonnementsdataene vil Schibsted dele med den bilforhandleren du velger med sikte på å inngå en abonnementsavtale. Etter inngåelsen av abonnementsavtalen blir du kunde hos bilforhandleren, og Schibsted (Honk) vil ikke lenger være behandler av dine bilabonnementsdata, og vi vil ikke lagre dem i tilknytning til din Schibsted-konto eller bruke dem til egne formål.

5. MARKEDSFØRING

Som registrert bruker av Honks kanaler vil du kunne motta nyhetsbrev/markedsføring via e-post for Tjenestene fra Honk. Du kan endre innstillingene under din Schibsted-profil på Honk. Merk at disse innstillingene ikke påvirker e-postvarsler som gjelder spesifikke tjenester du har bestilt av Honk, så som lagrede søk osv.

6. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Honk innehar de immaterielle rettighetene til tekst, bilde, design, brukergrensesnitt og annet materiale og informasjon som er tilgjengelig for deg på Honks kanaler. Du har får ingen immaterielle rettigheter til hverken tekst, bilde, design, brukergrensesnitt og annet materiale og informasjon gjennom din bruk av Honks kanaler.Det samme gjelder den underliggende programkoden for tjenestene. Slikt materiale kan ikke brukes på annen måte enn det en normal bruk av Honks kanaler nødvendiggjør. Med unntak av privat bruk er det ikke tillatt å kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, sende eller distribuere noe materiale eller informasjon fra Honks kanaler uten forutgående skriftlig tillatelse fra Honk. Bruk av automatiserte tjenester (roboter, spidere, indeksering m.m.) samt andre fremgangsmåter for systematisk eller regelmessig kopi av innholdet i Honks kanaler er heller ikke tillatt uten eksplisitt skriftlig samtykke fra Honk.

7. ANSVARSBEGRENSNING

Honk garanterer ikke kontinuerlig, uavbrutt eller sikker tilgang til Honks kanaler og Tjenester. Honks kanaler eller Tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelige på grunn av vedlikehold eller av andre grunner, og Honk stiller ingen garantier for funksjon og tilgjengelighet. Honk vil i den grad det er praktisk prøve å gi informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Honk kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser, skader eller tap som følge av at Honks kanaler eller Tjenester ikke kan brukes som forutsatt.

Honks kanaler er en markedsplass hvor du som kunde kan finne et bilabonnement som passer til deg. Honk har ingen kontroll over og er ikke en part i transaksjonen mellom deg som inngår et bilabonnement med en av tilbyderne på Honks markedsplass.

Honks kanaler vil i tillegg til bilabonnements-annonsene kunne komme til å inneholde tilbud, annonser, lenker eller tilsvarende til tjenester eller varer levert av andre enn Honk (“Tredjepartsinnhold”). Honk har heller ikke noe ansvar for slikt Tredjepartsinnhold og for kommunikasjon og eventuelle avtaler du som bruker vil inngå i den forbindelse.

8. SKADESLØSHOLDELSE

Du som bruker forplikter deg til å holde Honk skadesløs for eventuelle krav som rettes mot Honk fra tredjeparter fordi du har handlet i strid med disse brukervilkårene, eller i strid med gjeldende lov eller tredjeparts rettigheter.

9. KOMMUNIKASJON OG OPPFØRSEL

Vi oppfordrer alle til å bruke en trivelig og saklig tone i kommunikasjon her på Honk. Personkarakteristikker, rasistiske utsagn, hets og krenkelser vil ikke bli tolerert.

10. BRUKERRESTRIKSJONER

Ved å akseptere disse vilkårene garanterer du at du ikke, i forbindelse med bruk av Honks tjenester, krenker gjeldende lovgivning eller tredjeparts rettigheter, slik som opphavsrettigheter, varemerkerettigheter og andre immaterielle rettigheter, og videre at du heller ikke vil distribuere datavirus eller tillsvarende som kan skade Honk.no eller andre brukere av Honk. Du garanterer også at du ikke vil opptre i strid med disse vilkårene.

11. UTESTENGELSE FRA HonkS KANALER OG TJENESTER - RETT TIL Å TERMINERE DIN KONTO

Honk forbeholder seg retten til å utestenge brukere som misbruker, manipulerer eller anvender tjenestene på Honks kanaler i strid med disse brukervilkårene. Det samme gjelder dersom det er grunn til å anta at en bruker bryter med Honks ønske om å være en trygg og effektiv markedsplass. Ved forsettlige, vesentlig eller gjentatte brudd på brukervilkårene vil brukeren utestenges fra Honks kanaler uten forvarsel.

Ved utestenging av din brukerkonto, vil også andre kontoer fra deg kunne stanses; herunder også forsøk på opprettelse av nye kontoer. Du vil ved utestengelse også miste tilgangen til de deler av Honks tjenester som krever innlogging.

12. OVERDRAGELSE

Ved å bruke Honks kanaler og Tjenester aksepterer du samtidig disse brukervilkårene og at alle avtaler som du har inngått med Honk kan overdras, uten ditt eksplisitte samtykke, til et annet selskap som helt eller delvis, direkte eller indirekte eies av Schibsted ASA eller er en del av Schibsted-konsernet, eller til tredjepart i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse som inkluderer Honks kanaler.

13. ENDRINGER I TJENESTENE

Honk jobber for å levere den beste brukeropplevelsen og for å løse alle eventuelle problemer så raskt som mulig, men Honk gir ingen driftsgarantier. Honk kan når som helst og uten forhåndsvarsel foreta fortløpende endringer, forbedringer og/eller avslutte din tilgang til hele eller enkelte Tjenester og/eller markedsplasser i Honks kanaler, herunder design og layout, søke- og presentasjonslogikk og kategoristruktur. Dette kan gjøres uten at dette medfører en krenkelse av Honks forpliktelser overfor brukeren. Av systemtekniske og sikkerhetsmessige årsaker har Honk rett til å blokkere tredjeparts tilgang til Honks tjeneste, dersom det etter Honks oppfatning er en vesentlig økning av uttrekk av data utover det som er normalt for den aktuelle tjenesten, eller det foregår data crawling eller andre former for misbruk som kan mistenkes å relateres til tredjeparts tilgang til tjenesten. En slik blokkering kan aldri anses å være et mislighold mot deg som bruker.

14. RANGERING AV ANNONSER

Parametrene som ligger til grunn for rangeringen av bilabonnementsannonsene på Honk.no er basert på et flyttall som igjen er basert på to faktorer; når kjøretøyet sist var tilgjengelig for bestilling og hvor mange direkte besøk det har fått. Førstnevnte er beregnet slik at nyere kjøretøy får en høyere verdi, noe som betyr at hvert nytt kjøretøy på plattformen vil få et løft. Dette flyttallet beregnes innenfor et skiftende 7-dagers vindu, noe som betyr at verdiene er basert på de siste 7 dagene. Dette gir mer populære biler en høyere sortering.

15. LOVVALG OG TVISTER

Norsk rett får anvendelse på bruken av Honks kanaler og ved tolkningen av disse brukervilkårene. Ved eventuelle tvister mellom Honk og deg som bruker kan du bringe tvisten inn for Forbrukerrådet som kan behandle saken mellom deg og Honk: https://www.forbrukerradet.no/klageguide/

Du kan også levere inn en klage til Forbruker Europa, noe som kan være relevant om du er bosatt utenfor Norge: https://www.forbrukereuropa.no/slik-klager-du/

For øvrig skal tvister skal avgjøres av alminnelige norske domstoler med Oslo tingrett som første instans.

16. DIVERSE

Disse vilkårene inkludert Schibsteds personvernerklæring danner grunnlaget for avtalen mellom deg og Honk og erstatter alle eventuelle tidligere avtaler. Andre vilkår knyttet til et spesifikt produkt, eller en spesifikk tjeneste som tilbys av Honk, i tilfelle avvik, går foran disse generelle vilkårene. Hvis Honk ikke håndhever en bestemmelse, betyr ikke dette at Honk har gitt avkall på sin rett til å gjøre det på et senere tidspunkt.

Hvis en domstol finner noen av disse vilkårene ugyldige, vil de resterende vilkårene fortsatt gjelde. Honk har rett til å overføre Honk.no og Honks øvrige produkter og tjenester til en tredjepart, sammen med sine rettigheter og forpliktelser til tredjeparter uten forhåndssamtykke fra deg.

17. KONTAKTDETALJER

Honk, Grensen 5/7, 0178 OSLO.

Om du har noen spørsmål relatert til disse vilkårene eller din annonse kan du ta kontakt med Honk på e-postadressen: kontakt@honk.no